KVKK Politikamız

KULLANIM KOŞULLARI

Lütfen, www.guvenpackaging.com kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

İşbu Web Sitesi (site olarak anılacaktır)’nin yasal sahibi  Güven Film Plastik Ambalaj A.Ş.

(Güven Ambalaj olarak anılacaktır) olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Güven Ambalaj’a aittir.

Herhangi bir şekilde siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi (kullanıcı), aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

www.guvenpackaging.com  web sitesinin münhasır hak sahibi olan Güven Ambalaj bu koşullarda her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş Kullanım Koşulları metninin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır.

1-FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Ziyaret etmekte olduğunuz bu sitedeki tüm içerik; sadece ziyaretçileri/kullanıcıları bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Site içeriğini oluşturan her türlü yazılı ve görsel içerik, bilgi ve belge, logo-ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve diğer haklar, tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi Güven Ambalaj veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

İşbu sitede yayınlanan ve Güven Ambalaj tarafından oluşturulan fotoğraflar, video görüntüleri ve diğer yazılı ve görsel materyaller telif hakkına tabidir. Bu içerik ve eserlerin, telif hakkı sahibinin açık ve yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kullanılması, uyarlanması, iktibası, kopya edilmesi, değişiklik (tahrifat) yapılması, dağıtılması, teşhiri, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen işlemlere aracılık edilmesi, yapılmasının ve/veya aracılık edilmesinin kolaylaştırılması yasaktır. Kullanıcının bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle, Güven Ambalaj herhangi bir zarara uğraması halinde kullanıcı bu zararları herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

2-İÇERİK SORUMLULUĞU VE FERAGATNAME

Güven Ambalaj, sitede mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Güven Ambalaj tarafından sitede yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, belli bir amaca uygunluğu ve sitede mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

Site üzerinden, Güven Ambalaj kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler kullanıcılara yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup, link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Güven Ambalaj herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, kullanıcıarın kendi sorumluluğundadır.

KULLANICI sitedeki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından, spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda sitenin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş – çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı kullanıcı veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Güven Ambalaj sorumlu değildir.

Site, mevcut şekliyle kullanıma sunulmuş olup, internet sitesiyle ilgili açık ya da zımni hiçbir taahhüdümüz bulunmamaktadır. Servis ya da veri kaybı dahil olmak üzere Sitenin kullanımından kaynaklanabilecek tüm zararların risk ve sorumluluğu kullanıcıya aittir. Sitenin kullanımından kaynaklanan (ihmalden kaynaklananlar da dahil olmak üzere) doğrudan, dolaylı, hususi, arızi, cezai ve diğer hiçbir zarardan Güven Ambalaj sorumlu değildir.

3- MÜCBİR SEBEPLER

Güven Ambalaj, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde site üzerinden gerçekleştirilen işlemin kesintiye uğraması, hata, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, işbu “Kullanım Koşulları”nın geç ifa edilmesi veya ifa edilememesi halinde, Güven Ambalaj’ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

4- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

Kullanım Koşulları’nda belirtilen hükümler, Türk Hukuku’na uygun düzenlenmiş olup, hükümlerden herhangi birinin herhangi bir sebeple bir Türk yargı mercii nezdinde uygulanabilirliğini kaybetmesi halinde, ilgili hüküm yasalar çerçevesinde hükmün esas amacı gözetilerek yorumlanacak ve diğer tüm yargı mercilerinde Kullanım Koşulları’nın tamamı geçerli ve yürürlükte kalacaktır.

İşbu “Kullanım Koşulları”ndan kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İletişim Bilgilerimiz

E-Bülten

En son haberler ve makalelerimiz için kaydolun. Size spam postalar göndermeyeceğiz.

WhatsApp İletişim Hattı.